Spasm

Hjärtgränser efter ålder hos barn

Hjärtgränser hos barn: bestämningsmetoder, normer efter ålder, avvikelserNyligen har det skett en ökning av patologier hos barn i samband med hjärt-kärlsystemet. Med tidig upptäckt av sjukdomen är återhämtningsandelen mycket högre.

EKG AV-block

AV-blockad är en av varianterna av hjärtledningspatologi och diagnostiseras lätt med hjälp av elektrokardiografisk forskningEn elektrokardiografisk studie kan diagnostisera olika hjärtpatologier.

Hjärnkontusion: symptom, behandling, konsekvenser

Hjärnans kontusion (kontusion) är en traumatisk skada på hjärnstrukturer som uppstår när mekanisk kraft appliceras. Varje del av hjärnan kan påverkas, men oftast är det polerna på frontalloberna, basala (nedre) delar av frontala och temporala lober.

Hemorragisk vaskulit

Hemorragisk vaskulit: foton, orsaker och behandlingsmetoder hos barn och vuxna
Hemorragisk vaskulit kallas också allergisk purpura, kapillär toxicos, eller, med namnet på författarna som beskrev det, Schönlein-Henoch-sjukdomen.

Vad är MCHC i ett blodprov

Med nästan varje begäran om medicinsk vård tilldelas patienten ett allmänt (kliniskt) blodprov (CBC). Studien av kroppsvätskan gör det möjligt att upptäcka patologiska förändringar i dess formel och justera ytterligare diagnostiska åtgärder, varigenom en diagnos kommer att fastställas.

Lipidsänkande diet: näringsregler och matlista

Denna diet används ofta i hjärtpatologier för att förbättra blodcirkulationen genom att rengöra blodkärlen. Utövare har märkt att en diet med en överträdelse av lipidmetabolismen, förutom att förbättra det kardiovaskulära systemet och njurarna, bidrar till snabb viktminskning.

Hypoxisk-ischemisk CNS-skada

Perinatal skada på centrala nervsystemet (PPCNS) är en grupp patologier där den ryggmärgs normala funktionen hos nyfödda störs. Processen kan utvecklas av olika skäl, en av dem är hypoxi, det vill säga syresvält.

Kost för vaskulär ateroskleros

Generella reglerDe första tecknen på vaskulär ateroskleros kan ses även hos tioåriga barn. Det inledande steget kännetecknas av att fläckar och ränder uppträder i artärväggen som innehåller lipider (lipidosstadiet).

Vad är PLT i ett fullständigt blodtal

DekrypteringsfunktionerDechiffrering av blodprovsparametrar hos vuxna och barn utförs för att identifiera alla avvikelser, på grundval av vilka läkaren kommer att kunna ställa en korrekt diagnos.

RBC i ett blodprov - vad är det??

Förkortningen RBC i blodprovet avser erytrocyter (från engelska röda blodkroppar, röda blodkroppar). Röda blodkroppar är blodkroppar vars huvudsakliga funktion är att transportera syre från lungorna till alla kroppens vävnader.

Sänkta neutrofiler hos ett barn - vad betyder det?

Neutrofiler är en av de typer av leukocyter, en avvikelse från normen som bör göra barnet alert och undersöka. En liten minskning av indikatorn är som regel inte ett symptom på utvecklingen av patologi, medan en signifikant droppe inte kan ignoreras.